Oznámení o ředitelském volnu

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních, personálních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020.