Platba za školní družinu 2019/2020 – pro rodiče dětí navštěvující ŠD

Vážení rodiče,
prosím, prozatím posečkejte s platbou za školní družinu pro letošní školní rok, děti teprve do 9.9. 2019 obdrží (do ŠD deníčků) variabilní symboly, pod kterými úhradu za školní družinu provedete.Variabilní symboly z uplynulého školního roku jsou již NEPLATNÉ! Více informací na třídních schůzkách 9. 9. 2019

Děkuji za pochopení