Přání ke Dni učitelů

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“


„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“

J. A. Komenský


Dne 28. 3. si připomínáme narození J.A.Komenského a slavíme Den učitelů. Ze dne na den se nám díky covidu rozrostly řady pedagogů školy. Učitelé se snaží vzdělávat žáky distančním způsobem, bez pomoci maminek, tatínků, často také babiček a dědečků by to ale nešlo zvládnout. Jsem velmi ráda, že s námi rodiče spolupracují, podporují nás a pokud se objeví nějaký problém, snaží se pomoci s jeho řešením. Děti si jistě naši pozornost zaslouží a věřím, že spolupráce rodiny a školy neskončí ani po jejich návratu do „normálního“ vzdělávání.
Připomeňme si tedy svátek společně. Děkuji všem kolegům, za jejich práci, které si velmi vážím. Školu netvoří pouze pedagogové, proto bych do skupiny přidala i všechny nepedagogické pracovníky, bez nichž by nám v ní nebylo dobře.
Všechno nejlepší ke Dni učitelů.