Přihláška do ŠD ve šk. roce 2020/21

Vážení rodiče, máte-li zájem o školní družinu pro vaše dítě v příštím školním roce 2020/2021, vyplňte prosím níže uvedenou elektronickou přihlášku nejpozději do úterý 9. 6. 2020.

Pokud jste tak již učinili, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA