Přijímací řízení na střední školy

Termín pro podávání přihlášek ke studiu na středních školách je do 1. března 2021. Případné dotazy směřujte na RNDr. Renatu Závodnou.