Přírodní zahrada na Základní a Mateřské škole Pastviny v Komíně

Koncem srpna se na naší základní škole podařilo dokončit projekt s názvem „Přírodní zahrada Pastviny“, který započal již v roce 2018. Projekt byl realizován díky dotaci Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Výzvy č. 16/2017.

Přírodní zahrada vznikla ve venkovním areálu školy za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, zaměřeného na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) a přírodovědné pěstitelství. Výhodou je přímý kontakt dětí s přírodou, možnost vyzkoušet si prakticky osvojené přírodovědné poznatky. Pozorovat přírodu jak v proměnách ročních období, tak i možnost využití kompostérů, zvýšených záhonů a nové výsadby. V prostorách přírodní zahrady se nachází také bylinková zahrádka, tzv. „amfiteátr“, hmyzí domeček, vermikompostér a expozice dřevin a hornin.

Žáci a děti navštěvující naši základní a mateřskou školu jsou především z MČ Komín a blízkých spádových oblastí jako je Jundrov nebo Bystrc. Jde zejména o děti vyrůstající na sídlištích a v blízkém okolí, často bez vlastní zahrádky. Dnešní děti touží po poznání, jsou zvídavé a často vnímají proces vzdělávání jako nutnost. Vzbudit a udržet jejich zájem je pro pedagoga často velmi obtížné. Mnoho dětí je dnes odtrženo od přirozeného kontaktu s přírodními ději v kulturní krajině. Zařazení přírodní zahrady do výuky je proto klíčové pro seznámení se s problematikou udržitelného zemědělství a jejím zatraktivněním. Součástí vzdělávání podle našeho školního vzdělávacího programu je průřezové téma EVVO – je přirozenou součástí výuky a pro žáky se stává atraktivním tématem, jelikož ho nevnímají jako výuku, ale jako hru.

Výuka ve venkovním prostředí pomůže dětem s ohledem na názornost lépe pochopit učivo, zejména v přírodopisu, přírodovědě, prvouce a chemii. Naším cílem je propojit teorii s vlastním pozorováním a prací na zahradě, obohatit výuku žáků a přispět tak k formování jejich názoru na ochranu životního prostředí. Žáci se budou rovněž pod pedagogickým dozorem podílet na údržbě zahrady.

Přírodní zahrada nebude sloužit dětem jen v době vyučování, nabídneme ji i pro práci kroužků s přírodovědným zaměřením.

Věříme, že vše, co jsme si dali za cíl uskutečněním tohoto projektu, se nám podaří, přírodní zahrada nám přinese mnoho radosti a uspokojení a v neposlední řadě bude ozdobou našeho areálu školy.

Hmyzí domeček
Expozice dřevin a hornin