Aktuálně ze ŠD

Platba za školní družinu 2019/2020 – pro rodiče dětí navštěvující ŠD

Vážení rodiče, prosím, prozatím posečkejte s platbou za školní družinu pro letošní školní rok, děti teprve do 9.9. 2019 obdrží (do ŠD deníčků) variabilní symboly, pod kterými úhradu za školní družinu provedete.Variabilní symboly z uplynulého školního roku jsou již NEPLATNÉ! Více informací na třídních schůzkách 9. 9. 2019 Děkuji za pochopení

Organizace činnosti ŠD na začátku školního roku 2019/20

V pondělí 2. 9. 2019 začíná provoz ŠD v 6.15 h, pokračuje po skončení výuky až do 17.30 hodin. Děti půjdou na oběd v době od 10.00 do 11.00 hod. POZOR ZMĚNA! RANNÍ I ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE POUZE NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU!!! Během druhého týdne obdrží všechny přihlášené děti 1. – 3. (případně 4.) ročníku do […]

Vyzvedávání dětí ze ŠD ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,  ze školní družiny si můžete vyzvednout děti v časech 12.45 a 13.45 hodin na vrátnici školy. K HLAVNÍMU VCHODU U VRÁTNICE se prosím dostavte včas. V případě nevyzvednutí bude dítě vráceno zpět do ŠD, vyzvednout si jej budete moci po 15 hodině. Vyplňte lístek UVOLNĚNÍ ZE ŠD s časem odchodu. Dítě předá lístek vychovateli. V případě, že […]

Provoz ŠD v pátek 28. 6. 2019

Vážení rodiče, v pátek 28. 6. 2019 bude provoz školní družiny probíhat následovně: RANNÍ DRUŽINA (6.15 – 7. 40) – v prostorách nad bazénem ODPOLEDNÍ DRUŽINA (výjimečně již od 9. 40 – 17. 30) – v prostorách nad bazénem taktéž VČETNĚ TŘÍD MONTESSORRI!!! Děti budou po skončení vyučování převedeny paními učitelkami do příslušných tříd nad bazénem […]