Výchovné poradenství

Výchovní poradci

PaedDr. Lenka Březinová (VP pro I. stupeň)

Kontakt:
E-mail: brezinova@zspastviny.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 14:00-15:00

RNDr. Renata Závodná (VP pro II. stupeň)

Kontakt:
E-mail: zavodna@zspastviny.cz

Konzultační hodiny:
úterý 14:00 – 15:00 hodin

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Hlavním cílem naší práce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech:

  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Péče o nadané a mimořádně nadané žáky
  • Péče o žáky ohrožené školním neprospěchem
  • Problémy spojené se školní docházkou
  • Kariérové poradenství – profesní orientace žáků

Spolupracujeme s:

PPP Brno, pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno telefon: 545 223 379 email: kohoutova@pppbrno.cz PPP Brno, pracoviště Hybešova 15, 602 00 Brno telefon: 543 245 914-6 email: hybesova@pppbrno.cz PPP Brno, pracoviště Sládkova 45, 613 00 Brno oddělení prevence telefon: 548 526 802 email: sladkova@pppbrno.cz PPP, Voroněžská 5, 616 00 Brno telefon: 543 216 135, 775 211 793 email: ppp@skolskykomplex.cz SPC při ZŠ Štolcova 16, 618 00 Brno telefon: 548 424 075 email: spc@autistickaskola.cz

SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304 odloučené pracoviště: Husova 574, 697 01 Kyjov telefon: 518 612 803, 601 394 311 email: spc.kyjov@tiscali.cz SVP Veslařská 252, 637 00 Brno telefon: 543 216 685, 722 952 499 email:  svp.brno@svpbrno.cz IPS pro volbu povolání Úřadu práce, Polní 37, 659 59 Brno telefon: 950 104 463, 950 104 450 email: ips@bm.mpsv.cz Vysvětlivky: PPP = pedagogicko – psychologická poradna SPC = speciální pedagogické centrum SVP = středisko výchovné péče IPS = informační a poradenské středisko