Výchovné poradenství

Výchovní poradci

PaedDr. Lenka Březinová (VP pro I. stupeň)

Kontakt:
E-mail: brezinova@zspastviny.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 14:00-15:00

RNDr. Renata Závodná (VP pro II. stupeň)

Kontakt:
E-mail: zavodna@zspastviny.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 7:00 – 7:45 hodin

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Hlavním cílem naší práce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech:

  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Péče o nadané a mimořádně nadané žáky
  • Péče o žáky ohrožené školním neprospěchem
  • Problémy spojené se školní docházkou
  • Kariérové poradenství – profesní orientace žáků

 

Spolupracujeme s:

PPP Brno, pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno
telefon: 545 223 379
email: kohoutova@pppbrno.cz

PPP Brno, pracoviště Hybešova 15, 602 00 Brno
telefon: 543 245 914-6
email: hybesova@pppbrno.cz

PPP Brno, pracoviště Sládkova 45, 613 00 Brno
oddělení prevence
telefon: 548 526 802
email: sladkova@pppbrno.cz

PPP, Voroněžská 5, 616 00 Brno
telefon: 543 216 135, 775 211 793
email: ppp@skolskykomplex.cz

SPC při ZŠ Štolcova 16, 618 00 Brno
telefon: 548 424 075
email: spc@autistickaskola.cz

SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304
odloučené pracoviště: Husova 574, 697 01 Kyjov
telefon: 518 612 803, 601 394 311
email: spc.kyjov@tiscali.cz

SVP Veslařská 252, 637 00 Brno
telefon: 543 216 685, 722 952 499
email:  svp.brno@svpbrno.cz
IPS pro volbu povolání Úřadu práce, Polní 37, 659 59 Brno
telefon: 950 104 463, 950 104 450
email: ips@bm.mpsv.cz

Vysvětlivky:
PPP = pedagogicko – psychologická poradna
SPC = speciální pedagogické centrum
SVP = středisko výchovné péče
IPS = informační a poradenské středisko