Slabikářová slavnost

V předposledním listopadovém týdnu se ve všech prvních třídách slavnostně předával Slabikář.

Samotnému předávání předcházela týdenní práce spojená s vysvobozením princezny Abecedky ze začarovaného hradu. Děti postupně získávaly 5 klíčů a prokázaly, že poznají první písmenka, přečtou slabiky, poskládají slovo a zvládnou přečíst i rytířskou větu „My máme sílu.“

V den předání Slabikáře za zvuků fanfár vešel do tříd pan král Slabikář. Poděkoval dětem za vysvobození své dcery, požádal každého o ukázku přečtení některých slabik a poté již prvňáčkům jejich první důležitou knihu v životě předal.

Po společném vyfotografování se děti s panem králem rozloučily a plny očekávání svůj Slabikář otevřely.

Přejeme, ať je dětem s knížkami pokaždé velmi hezky.