Upozornění pro strávníky

Obědy pro žáky v distančním vzdělávání se vydávají v čase 13.45 hod. – 14.15 hod. v budově školy na vrátnici do jednorázových hygienicky nezávadných menu boxů.

Po této době se nevyzvednuté jídlo likviduje a žákovi se oběd účtuje, jako kdyby byl odebrán.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě a není možné je u nás déle skladovat.

Děkuji za pochopení.