Vítejte v novém školním roce 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci, jsem velmi ráda, že 1. 9. můžeme společně zahájit nový školní rok. Informace o jeho zahájení jste dostali ve zprávě přes edookit. 

Co se nám podařilo? Co je ve škole nového?

Právě dokončujeme projekt Přírodní zahrada. Díky němu se stal školní areál ještě krásnější. Jsou v něm nové keře, stromy, ale také lavičky, bylinková zahrádka, ukázka dřevin a kamenů, zvýšené záhony pro budoucí výpěstky žáků a hmyzí domeček.

Proběhla kolaudace nástavby a přístavby školy, součástí je i výtah pro handicapované. Prostory budou slavnostně otevřeny 2.9.

Rekonstrukce bazénu byla zahájena v červnu a zdárně pokračuje.

Bylo vymalováno mnoho tříd, rekonstruovány tři kanceláře, pořízen nábytek. Na oknech přibyla další část venkovních žaluzií.

To vše  bylo možné uskutečnit díky podpoře ÚMČ Brno Komín a Magistrátu města Brna. Děkujeme.

Samozřejmě je toho spousta, co chceme ještě vytvářet a zlepšovat tak, aby bylo ve škole příjemně žákům i zaměstnancům, aby se líbila i rodičům a dalším, kdo do školy vkročí. Potřebujeme především dovybavit třídy druhého stupně dataprojektory pro výuku, líbila by se nám moderní přírodovědná učebna, nový nábytek do tříd i kabinetů atd.

Přivítáme sponzory ze strany rodičů, kterým se směřování školy líbí. Děkuji za podporu, kterou nám prokazujete.

Přeji žákům, učitelům i rodičům šťastné vykročení, hodně zdraví a odvahy k novým výzvám, které nás společně čekají.