Zjišťujeme zájem dětí o školní družinu ve dnech ředitelského volna 2. 10. a 9. 10. 2020 (volby)

Vážení rodiče,

zjišťujeme zájem vašich dětí o docházku do školní družiny ve dnech konání voleb – uděleného ředitelského volna 2. 10. a 9. 10. 2020.

Provoz ŠD bude omezen (8 – 16 hod.). Obědy se vydávají za plnou cenu á 59 Kč/os/den. Nástup dětí do ŠD v 8 .00 hod., děti si lze z družiny nejdříve vyzvednout po obědě (z důvodu programu). Oběd v čase cca 12.00 – 12. 30 hod.

V případě zájmu, vytiskněte si a vyplňte závaznou přihlášku (viz zpráva v Edookitu) a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 25. 9. 2020.

Později odevzdané přihlášky nelze přijmout!!!

V případě dostatečného zájmu dětí bude ŠD v provozu. Vyrozumění a informace naleznete na www.zspastviny.cz.

S přáním pěkného dne