Novinky a aktuality

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, jak jsme vás již dříve informovali, v pátek 26.6.2020 je pro žáky ukončen školní rok 2019/2020 a žákům bude předáno vysvědčení. Na pondělí 29.6. a úterý 30.6.2020 je vyhlášeno ředitelské volno. Informace k organizaci předávání vysvědčení jste obdrželi prostřednictvím Edookitu minulý týden. V případě, že dítě nebude v pátek přítomno ve škole, je možné si vysvědčení vyzvednout […]

Oznámení o ředitelském volnu

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních, personálních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020.

Přihláška do ŠD ve šk. roce 2020/21

Vážení rodiče, máte-li zájem o školní družinu pro vaše dítě v příštím školním roce 2020/2021, vyplňte prosím níže uvedenou elektronickou přihlášku nejpozději do úterý 9. 6. 2020. Pokud jste tak již učinili, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA