Novinky a aktuality

Pohár Dance of People

Ve dnech 13. a 15. 5. 2024 probíhá on-line hlasování O pohár Dance for people, kterého se účastní i žákyně 1. stupně ZŠ a Montessori. Video s nejvyšším dosahem hlasů vyhrává. Hlasuje se prostřednictvím kanálu YouTube, zde je odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=wmxJHuL7_oQ, kde můžete vidět tváře dětí Vaší školy. Hlasuje se tak, že se pod videem […]

NO BAG DAY

V úterý 30. dubna se na naší škole odehrával No bag day. Sice jsme se na rozdíl od loňského roku učili, ale stejně to bylo menší zpestření dne. Jako předseda třídy jsem měl za úkol s místopředsedou vyfotit nejlepší (ne)tašku z naší třídy (to nebylo tak složité, protože jsme byli bez batohu čtyři). Dále jsme s celou třídou hlasovali […]

Pomáháme společně opuštěným zvířatům

Ve čtvrtek 18. dubna proběhla beseda pro první i druhý stupeň, kterou vedly zaměstnankyně útulku města Brna. Představily nám útulek a jeho fungování, přiblížily nám péči o opuštěná zvířata a taktéž nám předvedly několik praktických ukázek z praxe. Děti byly velmi zaujaté do tématu a měly spousty dotazů. Závěrem besedy si zájemci mohli pohladit i psí […]

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

V roce 2024 se konají v Paříži a dalších městech Francie letní olympijské a paralympijské hry. V témže roce uplyne 100 let od prvního vydání Surrealistického manifestu, jehož autorem byl francouzský spisovatel André Breton.  Výtvarná soutěž Surrealistické hry letní olympiády a paralympiády Paříž 2024 si kladla za cíl podpořit zájem o francouzskou kulturu, rozvíjet tvořivost v oblasti výtvarného […]

Květinový den

Dne 15. 5. 2024 proběhne na naší škole KVĚTINOVÝ DEN na podporu prevence a léčby rakoviny prsu. Pokud máte zájem o podporu nemocných, můžete přispět dvacetikorunou, za kterou dostanete kytičku. Děvčata z 9. ročníku