Adventní setkání se školní družinou dne 28. 11. 2023

Vážení rodiče, milé děti,
chtěli bychom vás pozvat na tradiční Adventní setkání se školní družinou, které se bude konat v úterý dne 28.11.2023 od 17.00 do 19.00 hod. v jídelně naší školy.

Na dílničkách můžete zhlédnout výstavku vánočních zvyků, uplést si mini vánočku a vytvořit si různé vánoční dekorace.

Přijďte se na chvilku zastavit, nadechnout se vůně Vánoc a užít si tvořivou atmosféru. Rodiče prosíme o pomoc při zajištění drobného občerstvení (sladkého i slaného).

V tento den bude provoz školní družiny omezen. Provozní doba ŠD bude zkrácena do 16.45 hod. Družinové kroužky tento den odpadají!
Občerstvení mohou děti přinést v úterý do družiny v krabičkách (nejlépe jednorázových) a předat paní vychovatelce.

Na setkání s vámi se těší vychovatelky ŠD.