Montessori pedagogika

Montessori pedagogika má na základní škole Pastviny již třináctiletou tradici. První třída s tímto výukovým programem byla otevřena v září 2008. Do věkově smíšené třídy 1. a 2. ročníku tehdy nastoupilo prvních 15 dětí. ZŠ Pastviny se tak stala druhou veřejnou školou v Brně nabízející montessori výukovým program.

Od té doby počet dětí vzdělávaných montessori přístupem roste. Aktuálně probíhá výuka ve 4 třídách prvního stupně (1.-3. ročník a 4.-5. ročník), 30 žáků pokračuje montessori výukou také na druhém stupni. V letošním školním roce se na ZŠ Pastviny vzdělává montessori metodou celkem 113 dětí, které se učí v tzv. trojročích. Věkově smíšené třídy nabízejí prostor pro spolupráci, děti mají možnost učit se od sebe navzájem pod vedením zkušených montessori učitelů – průvodců.

Také zázemí se postupně zlepšovalo. Jednotlivé třídy montessori programu jsou ve škole umístěny v nově přistavěných prostorách a děti mají zároveň možnost využívat rozsáhlého zázemí školy, včetně sportovního areálu, bazénu či dopravního hřiště před školou. Ve třídách mohou děti pracovat s velkým množstvím montessori výukového materiálu.

Od vzniku montessori tříd na ZŠ Pastviny probíhá také velmi úzká spolupráce školy s rodiči dětí. Spolek rodičů přispívá nejen finanční a materiální podporou, ale je zapojen také do chodu tříd. Rodiče vypomáhají s výrobou výukových pomůcek, organizují některé školní aktivity (např. projekt přípravy svačin pro ostatní), účastní se společných akcí. V době uzavření škol kvůli pandemii rodiče připravili Dinosauří stezku v lese nebo venkovní hru o Velké Moravě. Díky iniciativě rodičů a dětí vznikla s podporou školy a městské části Brno-Komín také Montessori školní zahrada. Městský pozemek sousedící s areálem školy byl společnými silami rodičů a dětí rekultivován a bude sloužit k výuce ve venkovním prostoru.

FB stránku rodičů dětí montessori tříd postupně plníme zajímavými informacemi ze školního i mimoškolního programu našich dětí. Odkaz: https://www.facebook.com/montessoripastviny