Anglické hry v době adventu

Advent jsme započali hrou „How many pictures of Grinch can you find?“ (Kolik obrázků Grinche dokážeš najít?). Inspirací byla vánoční pohádka How the Grinch stole Christmas od Dr. Seusse. (Jak Grinch ukradl Vánoce od Dr. Seusse). Děti hledaly obrázky po celém vestibulu školy.

(obrázek přejatý z Google vyhledavače)

Pro děti 2. stupně byly připraveny tři krátké texty – Christmas crackers, Christmas pudding, Christmas markets in the UK. Jednalo se o čtení s porozuměním. Na základě tohoto čtení se děti rozhodovaly, zda věty pod texty jsou pravdivé nebo nepravdivé.

A nakonec, opět pro všechny děti, byly připraveny dva vánoční kvízy. Oba kvízy byly zaměřené na procvičování anglických slovíček s vánoční tematikou.

Vítězové soutěží a her byli odměněni dárky s vánoční tematikou a sladkostmi.