AWESOME ENGLISH

Dne 30.3.2022 se na naší škole uskutečnila anglická soutěž s názvem AWESOME ENGLISH.

Soutěž byla určena žákům 2.-5. tříd. Soutěž se skládala ze dvou částí: písemné a ústní.

Žáci 2.-3. tříd měli písemnou část, která se skládala z poslechu, spojování, doplňování, porozumění textu. Ústní část se skládala z přednesu připravené říkanky nebo písničky.

Žákům 4. a 5. tříd přibyla navíc ještě konverzační část, kde se ověřovala znalost základní slovní zásoby a porozumění frázím.

Všechny děti, které se zúčastnily soutěže, se velmi snažily. Patří jim obdiv za odvahu ukázat, co všechno se už v angličtině naučily.

 

Umístění:

 1. ročník:
 2. místo – Klára Furdeková
 3. místo – Helena Debowská
 4. místo – Mikuláš Musialek

 

 1. ročník:
 2. místo – Monika Blidari
 3. místo – Jakub Konzbul
 4. místo – Stella Thiel, Sofie Adámková, Dan Vlasák

 

 1. ročník:
 2. místo – Nela Ulrichová
 3. místo – Barbora Coufalíková
 4. místo – Soňa Cetkovská

 

 1. ročník:
 2. místo – Lucie Slezáková
 3. místo – Dorota Guzi
 4. místo – Ema Boudná

 

Poděkování patří všem učitelů AJ, kteří se na soutěži podíleli.

Mgr. Silvie Vaisová, vyučující Aj

 

Fotografie