DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN PRVNÍHO STUPNĚ

Dne 2. června proběhl na ZŠ Pastviny Dětský sportovní den prvního stupně.

Na nejmladší žáky čekalo na velkém hřišti 15 stanovišť, která procházeli s celou svou třídou, paní učitelkou nebo paní asistentkou. Každý si mohl vyzkoušet úkoly silové, rychlostní, kooperativní, rovnovážné i vytrvalostní pod dohledem zkušených „deváťáků“, kteří jednotlivá stanoviště zabezpečovali. Počasí nám přálo, nálada byla vynikající a tak odměnou pro každého byla určitě radost ze společně stráveného sportovního dopoledne spolu s drobnostmi, které paní učitelky měly pro své děti připraveny 😊.

Pro žáky čtvrtých a pátých tříd se uspořádal turnaj ve Vybíjené. V turnaji jsme sledovali skvělé týmové výkony žáků, které gradovaly ve vyřazovací části. Tam jednoznačně dominovali žáci V.B, kteří turnaj zaslouženě vyhráli. Všem žákům patří velký dík za férový přístup a jejich sportovní výkony 😊.

Za organizátory Veronika Doležalová a Martin Dufek

Fotografie