Matematický klokan 2024

Tak jako každoročně se v pátek 22. března 2024 připojíme k 17. ročníku soutěže Matematický klokan.

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu žáků a studentů od 2. ročníku základní školy až po maturitní ročníky škol středních. Matematický klokan se snaží zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh.

Budeme soutěžit se v kategorii CVRČEK (žáci 2. a 3. tříd), KLOKÁNEK (4. a 5. třídy), BENJAMIN (6. a 7. třídy) a KADET (8. a 9. třídy).