Matematický klokan

Milí kamarádi a počtáři matematického klokana 2022,

jak jistě víte, proběhla na naší škole soutěž Matematického klokana na 1. i 2. stupni (dne 18.3.2022).

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili této soutěže.

Tři nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

1.stupeň

Kategorie CVRČEK (2. – 3. ročník)

Procházka Adam – 3.C, Filip Staněk – 3.B

Pijáková Jolana – 3.A, Sylvestrová Eliška – 3.C

Tománková Anna – 3.B

Kategorie KLOKÁNEK (4. – 5. ročník)

Guzi Dorota – 5.B

Piják Šimon – 5.A, Marek Jakub – 5.A

Procházka Martin – 5.D

2. stupeň

Kategorie BENJAMÍN (6. – 7. ročník):

Adámek Ondřej – 7.C,

Machain Václav – 6.C

Mužík Michal – 7.B

Kategorie KADET (8. – 9. ročník):

Medveďová Anežka – VI.M

Vojtek Lukáš – 9.C

Rovná Adéla – 9.B

Děkujeme a gratulujeme všem řešitelům a těšíme se na další soutěž matematického klokana 2023.

Fatková Michaela (za 2. stupeň) a Chlupová Jarmila (za 1. stupeň)