NO BAG DAY na ZŠ Pastviny

Všichni, kdo viděli přicházet žáky 31. ledna do školy ZŠ a MŠ Pastviny, byli nejspíš nemálo překvapeni. Proč žáci vyměnili své batohy za nejrůznější netašky?

Byl No bag day, neboli den bez batohu. Díky tomu se ve škole objevil kočárek, sekačka nebo nejeden nákupní vozík, ve kterém si žáci přinesli své školní pomůcky. Mezi nejoriginálnější „tašky“ patřila konev, skříňka nebo podomácku vyrobená rakev. Nechyběla soutěž o nejlepší netašku, do které se zapojil celý 2. stupeň včetně páťáků. Výherci získali diplom a malou odměnu. V budoucnu škola plánuje více takových akcí. Velké díky patří Školnímu parlamentu, který celou akci naplánoval, také učitelům, p.uč. Jurčíkovi a pí.uč. Novotné, a dalším, kdo se na akci podíleli.

napsali: Dori Guzi a Max Maršálek ze 6.B

Fotografie