Olympijské hry na ZŠ a MŠ Pastviny :-)

V posledních květnových dnech se měly uskutečnily první Olympijské hry na naší škole pořádané v rámci oslav Dne dětí. Přestože si s námi hrálo také počasí, podařilo se, v původním termínu proběhly hry pro žáky 2. stupně, v přesunutém pak pro žáky 1. stupně a děti z MŠ.

Dny začínaly jako každé jiné, žáci přicházeli do školy, do svých tříd, kde se přivítali. Oblečeni ve sportovním, někteří s batůžky a očekáváním, co přijde :-). S třídní vlajkou se každá třída začala přesouvat na hřiště, zařadila se na své místo a čekala na slavnostní zahájení …

Pod olympijskými kruhy, se zapáleným olympijským ohněm a za zpěvu české státní hymny došlo k přivítání. Pak se postupně všechny třídy představily, předaly svou vlajku pod tu olympijskou a hry byly zahájeny!

V duchu přátelství, hry fair-play a celoškolní sounáležitosti tak začaly nejen mezitřídní turnaje ve vybíjené pro žáky 4. – 9. tříd, ale také procházení patnácti stanovišť, na kterých ti nejmladší zkoušeli překonávat sami sebe, plnili úkoly silové, rychlostní, kooperativní, rovnovážné i vytrvalostní pod dohledem zkušených „deváťáků“, kteří si jednotlivá stanoviště pro děti připravili a za která po celou dobu také zodpovídali.

Jsme přesvědčeni o tom, že se oba dva dny vydařily a doufáme, že se společně setkáme na dalších společných akcích.

Přestože nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se, putovní školní pohár ve vybíjené nakonec vyhráli žáci z IX.C a z V.C, gratulujeme :-).

 

Za organizační tým Mgr. Veronika Doležalová a Mgr. Martin Dufek