Organizace činnosti ŠD na začátku školního roku 2021/2022

1. Ve středu 1. 9. 2021 začíná provoz ŠD v 6.15, pokračuje po skončení výuky až do 17.30 hodin.  Děti půjdou na oběd v době od 10.00 do 11.00 hod.

2. PROSTORY RANNÍ DRUŽINY – NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU (společně pro běžné i Montessori třídy)

PROSTORY ODPOLEDNÍ DRUŽINY: pro klasické třídy – NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU

                                                           pro Montessori třídy – V PROSTORÁCH MONTESSORI

3. Během prvních dní rozdáme dětem zpět Přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD. Prosíme rodiče o jejich řádné vyplnění/doplnění včetně odchodů na druhé straně tiskopisu. (Vyplňte čas odchodu a S=sám nebo D=doprovod). Uveďte všechny osoby, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat. V případě, že bude dítě ze ŠD vyzvedávat nezletilý sourozenec, přebírá rodič za dítě plnou zodpovědnost. Vyplněnou přihlášku pošlete po dítěti obratem zpět do školy. Účast dítěte ve školní družině je podmíněna odevzdanou přihláškou.   

4. V prvním týdnu obdrží děti v deníčku ŠD informace pro platbu ŠD. Poplatek za ŠD je stanoven na 250Kč/měsíc/dítě. Připomínáme, že 1. částka 1000 Kč je splatná do 30. 9. 2021, 2. částka 1500 Kč do 31. 1. 2022. Při platbě do poznámky uveďte: ŠD, příjmení a jméno dítěte, třídu. Pokud v poznámce nebude uvedeno, platba bude vrácena zpět.

5. POZOR DŮLEŽITÉ!!! Dítě bude odcházet ze školní družiny na základě informace v přihlášce. Všechny změny oznámí rodič písemně, zvlášť na lístku (NE do družinového deníčku, viz. formulář na webu školy, v sekci ŠD Dokumenty/Žádost o uvolnění žáka ze ŠD), který dítě odevzdá paní vychovatelce. Připomínáme, že dítě může odcházet samo po obědě do 13.45 hod a dále až po 15. hodině (14.00 – 15.00 pobyt venku). Vyzvedávání dětí na základě telefonické žádosti nebo SMS není z důvodů bezpečnosti možné.

6. Děti v průběhu prvního týdne obdrží deníček do školní družiny, který bude sloužit ke komunikaci mezi rodiči a ŠD. Prosíme o pravidelnou kontrolu a sledování deníčků.

7. Provoz školní družiny během měsíce září je zkušební, mohou nastat změny. 

8. Činnost kroužků ŠD bude zahájena v týdnu od 4.10.2021, o způsobu přihlášení vás budeme informovat včas přes Edookit.

Kontaktní osoba za ŠD: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD, email: hanzalova@zspastviny.cz, druzina@zspastviny.cz; telefon do ŠD: 537 026 427 – kabinet ŠD; 730 893 883 – klasické třídy; 730 892 156 – Montessori třídy; 537 026 420 – vrátnice. 

Od 2. 9. 2021 již běží provoz dle zveřejněných informací na webu školy a Edookitu. Prosíme o sledování.

Pohodový školní rok, těšíme se na vás.