Oznámení o ředitelském volnu

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění), vyhlašuji z organizačních, personálních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na pátek 13.1.2023.
S pozdravem

Mgr. Markéta Olbertová, ředitelka školy