Platba za ŠD 2. pololetí šk. roku 2022/23

Vážení rodiče,

dovoluji si vás požádat o platbu za školní družinu na období leden – červen 2023, a to ve výši 1800 Kč (6 x 300 Kč/měsíc).

Částku 1800 Kč, prosím, uhraďte na účet školy 45730621/0100 a nezapomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte (stejný jako v 1. pololetí, naleznete jej v informacích vlepených vepředu v deníčku ŠD).

!Při platbě uveďte ŠD, jméno a příjmení dítěte, třídu!

Pokud variabilní symbol nevíte/nenaleznete, kontaktujte přímo paní referentku stravování Veroniku Hnátkovou, 537 026 445, email: strava@zspastviny.cz.

Termín splatnosti je 31. ledna 2023.

Pokud jste již platbu uhradili, považujte tento email za bezpředmětný. Zároveň si vás dovoluji upozornit, že pokud platba nebude v řádném termínu uhrazena, nemůže dítě školní družinu navštěvovat.

S přáním všeho dobrého v novém roce, především zdraví!