Poděkování za účast a příspěvky na adventních dílnách ŠD

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že jste si našli čas a chuť a přišli na naše již deváté „ Adventní setkání se školní družinou“. Věříme, že Vás potěšil čas, který jste mohli společně se svými dětmi strávit při pečení vánočky a výrobě vánočních dekorací.

Velmi děkujeme za Vaši účast, přinesené dobroty, materiální podporu (chvojí, skořápky, omalovánky) a finanční příspěvky, vážíme si Vaší přízně a podpory.

Podařilo se nám, díky Vám, vybrat úžasnou částku 12.640 Kč .

Vámi poskytnuté finanční příspěvky využijeme na nákup her, pomůcek, sportovních potřeb a materiálního vybavení do ŠD.

Přejeme Vám pohodový adventní čas, krásné svátky a těšíme na setkání v příštím roce.

Kolektiv vychovatelek ŠD a Spolek rodičů Škola Montessori Pastviny, z. s.