Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků běžných tříd se uskuteční v pondělí 20.6.2022 v 16:30 hodin. Připomenutí obdržíte e-mailem, který jste uvedli v žádosti o přijetí do ZŠ.

Těší se na vás paní učitelky budoucích běžných 1. tříd