Přihlašování do kroužků školní družiny ve školním roce 2022/ 2023- POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI DO ŠD!

Vážení rodiče,

VE STŘEDU 21. 9. 2022 startujeme přihlašování do kroužků školní družiny!

 

Přihlásit se je možné pouze přes tento PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘDŘÍVE ODESLAT PŘIHLÁŠKU VÁM FORMULÁŘ NEDOVOLÍ.

ČINNOST KROUŽKŮ BYCHOM RÁDI ZAHÁJILI V TÝDNU OD 3. 10. 2022. Kroužek plavání bude zahájen po odstranění havárie bazénu (přihlášené zájemce budeme včas informovat).

Ze zkušeností z minulosti vás upozorňuji, že pro velký počet zájemců nemusí být vyhověno všem přihlášeným, kritériem výběru bude čas zaslání přihlášky. Místa v kroužku jsou kapacitně omezená.
Naopak pokud kroužek nebude mít dostatečný počet zájemců, nabídneme vám jej znovu (po datu uzavření přihlášek).

 

Více informací s nabídkou a zaměřením jednotlivých kroužků jste již obdrželi v Edookitu/emailu.

Děkujeme za pochopení, věříme, že i tentokrát prožijeme běžný školní rok bez omezení.

Za kolektiv ŠD Petra Hanzalová