Přírodovědný klokan

Ověřit své znalosti z fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu se odhodlalo 30 žáků naší školy. Prokázali též, že i logickým myšlením disponují a že se nezaleknout složitých úkolů.
Nejlepším řešitelem se stal Marek U. ze třídy IX.M, těšně za ním se umístily Jana W. z IX.A a Lucka S. z VIII.A se shodným počtem bodů a na třetím místě Robin S. z IX.B.
Všichni zúčastnění získali osvědčení s dosaženým počtem bodů.

Fotografie