PROJEKTOVÝ DEN ŠD – středa 30. 9. 2020 (13 – 17 hod.)

Vážení rodiče,

ve středu 30. 9. 2020 od 13 – 17 hod. pořádáme pro děti školní družiny projektový den “ Život v lese“. Tento projekt s přírodovědným zaměřením připravujeme ve spolupráci s Lesy České republiky.

Dozvíme se zajímavosti ze světa myslivosti, proč mizí naše lesy, o práci koní v lese, naučíme se poznávat dřeviny a jejich semena, které zasejeme do květináčků. Nebudou chybět zajímavé hry a čeká nás také překvapení ze světa zvířat.

Těšíme se na nové zážitky a informace o lese a práci v něm, kterou nám přijdou ukázat lesníci, myslivci a nadšenci lesní pedagogiky.

Akce se bude konat za každého počasí (v případě velmi nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičen). Prosíme, aby si děti s sebou vzaly svačinu na celé odpoledne, pití a oblečení odpovídající počasí i pláštěnku.

Jelikož je akce plánovaná jako celek a jednotlivá stanoviště na sebe navazují, prosíme vás o součinnost s vyzvedáváním dětí, a to následovně:

Děti, které se akce nezúčastní, si, prosím, vyzvedněte ve 12.45 (pouze). V tuto dobu  budou již po obědě i děti, které mají běžně 5 vyuč. hodin (na lísteček napište odchod ve 12. 45 – dítě odchází samo).

Děti, které se akce zúčastní, si je možné vyzvednout pouze po ukončení akce – standardně v prostorách odpolední ŠD nad MŠ od 17. 00 – 17. 30 hodin.

Děkujeme za pochopení. 

Věříme, že se akce podaří a dětem se bude líbit!

S přáním pěkného dne a hlavně zdraví