Prvňáčci a jejich cesta prvním pololetím školního roku 2023-2024

Je leden. Prvňáčkové se chystají převzít svá první vysvědčení. Mají za sebou mnoho zajímavých aktivit, činností, úkolů a her. Za pouhý půlrok udělali veliký kus práce!

Od prvních školních dní prvňáčkům pomáhali jejich patroni – žáci z devátých tříd. Zpočátku byli jejich patrony a pomocníky, postupem času se z nich stali kamarádi, kteří spolu zažili Halloween, Mikuláše, Slabikářovou slavnost i vánoční den.

Zažili jsme i další akce, většinu z nich bez deváťáků a také to bylo moc fajn :-)…

V září jsme společně zavítali do naší komínské knihovny. V rámci projektu Pasování prvňáčků na rytíře knih paní starostka děti slavnostně pasovala na rytířky a rytíře knih, děti se zavázaly, že budou knihy chránit, půjčovat si je a s radostí je číst.

Dalším projektem knihovny, do kterého jsme se zapojili, je Šňůrka plná písmenek, kdy děti v rámci jednotlivých besed s paní knihovnicí získávají písmenka, ze kterých skládají slovo. Na závěr pak dostanou jedinečnou knihu, kterou nejde nikde jinde pořídit.

V říjnu jsme šli do environmentálního školského zařízení Lipka na program Jabloňka a Ořešánek, při kterém si děti vyzkoušely vylisovat jablečný mošt vlastními silami a vytvořily si postavičku z ořechu a obarveného hedvábí.

V listopadových dnech dvě třídy prvňáčků navštívily divadlo Reduta s představením Hurvínek prodává nevěstu a v prosinci šla jedna třída do divadla Polárka na Ježíškovu košilku.

Závěrem měsíce proběhla Slabikářová slavnost, při které děti prokázaly své čtenářské dovednosti a slavnostně převzaly svou nejdůležitější prvňáčkovskou knihu – Slabikář.

Nyní je před námi konec prvního pololetí. Děti toho již spoustu umí a těší se na svá první vysvědčení.

Přejeme jim, aby se jim i nadále velmi dařilo při objevování nových věcí!

Veronika Doležalová, Renata Hriadelová