Ředitelské volno

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z vážných organizačních a personálních důvodů na pátek 3. 12. a pondělí 6. 12. 2021 pro základní školu ředitelské volno.