Svět architektury zavítal i do družiny

V úterý 27. února přišly za dětmi do naší školní družiny paní architektky z Kanceláře architekta města Brna. Beseda proběhla v prostorách Montessori, ve třídě I. M. Kromě dětí z této třídy se akce zúčastnily ještě žáci 3.B.

Nejprve se děti dozvěděly některé zajímavosti ze světa architektury. Například, jaký je rozdíl v práci architekta a urbanisty, co znamená slovo mobiliář a jiné. Řešily také kvíz o městě Brně, který byl plný nevšedních otázek – kolik je v Brně náměstí, kolik je obyvatel, ulic, domů a další.

Když paní architektky rozprostřely na zem plakát jedné části Brna s obrysy ulic, domů, parků, děti dychtivě čekaly, co bude následovat. Měly za úkol vymalovat a doplnit do ulic různé domy, do parků stromy, keře, mobiliář. Všichni se s chutí pustili do práce a snažili se zaplnit prázdná místa co nejlépe.

Pro děti bylo odpoledne s architektkami nejen poučné, ale i zábavné.

Mgr. Dana Kabelíková a Věra Bumbálková, ŠD

Fotografie