Ve dnech ředitelského volna 2. a 9. 10. 2020 bude školní družina v provozu

Provoz ŠD zajištěn od 8.00 – 16. 00 hod. v prostorách nad MŠ (ranní družina). Nástup dětí do ŠD od 8.00 – 8.30 hod.
Děti si lze z družiny nejdříve vyzvednout po 12. 30 (vzhledem k programu).