Vrácení poměrné části úplaty za ŠD v době distanční výuky

Vážení rodiče,

jelikož z nařízení vlády probíhala v měsíci říjnu a listopadu distanční výuka, děti tudíž nemohly (4. ročníky nemohou dodnes) plně využívat školní družinu, bude vám poměrná část poplatku za ŠD vrácena.

Vrátíme vám ji odečtením z poplatku za ŠD za 2. pololetí. Platba za ŠD v období leden – červen, která činí 1500 Kč a je splatná k 31.1.2021, bude o tuto poměrnou část ponížena.

O konkrétní výši částky vás budeme informovat v měsíci lednu při výzvě k platbě.

Prosím ty, kteří doposud nemají vyrovnanou platbu za 1. pololetí, ať tak učiní.

S přáním pěkných vánočních dní, pohodu, lásku, úsměv a hlavně zdraví do vašich rodin