Výsledky „Zvláštního zápisu“ pro děti – cizince v souladu se zákonem Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21.3.2022

Pořadí Identifikátor   Spisová značka    Výsledek Přijato do
1 7394129792          SŘ     Přijato Běžné třídy
2 6867879687          SŘ     Zpětvzetí žádosti o přijetí ————-