ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Termín podání přihlášek do 1. kola:

od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

 

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

 

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich.

Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině SŠ.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy.

1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA)

2. Podáním výpisu vytištěného z online systému

3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

 

Důležité změny:

Výsledky předchozího vzdělávání (známky) a potvrzení od lékaře se nově dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihlášce, jak tomu bylo dříve.

Zápisové lístky se nepoužívají.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče.

Více informací naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html