Zapojení ZŠ a MŠ Pastviny do projektu Vysvědčení JINAK

V rámci pilotního projektu Vysvědčení JINAK se Montessori pedagogové ze ZŠ a MŠ Pastviny podíleli na pilotáži projektu a dále spolupracují na inovaci tohoto vysvědčení s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, která je autorem nové podoby vysvědčení.

Inovované vysvědčení je založeno na kombinovaném hodnocení, v němž vyučující hodnotí podle stanovených kritérií a doplňují je slovním hodnocením. Do procesu hodnocení také nové vysvědčení zapojuje samotné žáky a zcela nově přistupuje i k hodnocení chování. Je graficky zpracované tak, aby bylo přehledné. Žákům, kteří vysvědčení obdrží je jasné, v jaké oblasti na sobě ještě musí zapracovat. Práce s tímto vysvědčením mění pohledy na slovní hodnocení u žáků a také jejich rodičů. Upravuje i způsob hodnocení u některých zúčastněných pedagogů.

Na základě spolupráce s p. docentkou Kratochvílovou, hlavní řešitelkou projektu, byla zástupkyně pro Montessori vzdělávání Mgr. Martina Bláhová pozvána do pořadu Dobré ráno na televizi ČT2. V pátek 1. 3. 2024 tak pomohly projekt představit veřejnosti.

Za Montessori při ZŠ a MŠ Pastviny, Bc. Štěpánka Manová

Fotografie