Novinky a aktuality

Atletický trojboj 1. stupně, aneb návrat žáků naší školy na stupně nejvyšší

V průběhu měsíce května se po delší odmlce na naší škole pořádala soutěž tradičního Atletického trojboje v běhu, skoku a hodu kriketovým míčkem pro všechny žáky 1. stupně. V rámci několika dní se postupně všichni žáci do soutěže zapojili. Každý podal výkon dle svých možností, mnohdy žáci dokázali překonat sami sebe a právem pak byli vyhlášeni těmi […]

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN PRVNÍHO STUPNĚ

Dne 2. června proběhl na ZŠ Pastviny Dětský sportovní den prvního stupně. Na nejmladší žáky čekalo na velkém hřišti 15 stanovišť, která procházeli s celou svou třídou, paní učitelkou nebo paní asistentkou. Každý si mohl vyzkoušet úkoly silové, rychlostní, kooperativní, rovnovážné i vytrvalostní pod dohledem zkušených „deváťáků“, kteří jednotlivá stanoviště zabezpečovali. Počasí nám přálo, nálada byla […]

Zvláštní zápis do 1. tříd pro děti – cizince v souladu se zákonem Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21.3.2022

Vážení rodiče, na níže uvedených odkazech naleznete veškeré potřebné dokumenty, týkající se zápisu do ZŠ ukrajinských dětí: Zápis do 1. tříd pro děti – cizince Kritéria pro přijetí žáků – cizinců k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků běžných tříd se uskuteční v pondělí 20.6.2022 v 16:30 hodin. Připomenutí obdržíte e-mailem, který jste uvedli v žádosti o přijetí do ZŠ. Těší se na vás paní učitelky budoucích běžných 1. tříd

Nábor nových členů do folklórního souboru Komíňáček

Dětský folklórní soubor Komíňáček při ZŠ Pastviny přijme do svého kolektivu šikovné chlapce a děvčata ve věku 6 – 12 let. Soubor, který má ve svém repertoáru převážně písně a tance z Brněnska a okolí, má za sebou celou řadu vystoupení a úspěchů na krajské i celostátní úrovni. Přijďte nás podpořit a naučit se lidové […]